QUATRO


Baner Quatro
PODMIENKY PRE QUATRO:

Ak ste ešte nenakupovali cez Quatro alebo ešte nie ste držiteľom Quatro karty, potom k nákupu na splátky potrebujete nasledovné doklady :
               
Zamestnaný občan:  
               
Občiansky preukaz a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu). Jeden z dokladov potvrdzujúcich Vaše meno a adresu (faktúra za plyn, elektrinu, vodu, telefón, mobilný telefón alebo výpis z bankového účtu + kópia), nie staršie ako 1 mesiac. Tento doklad môže byť vystavený aj na meno iného rodinného príslušníka tak, aby sa zhodovalo priezvisko a adresa.
Potvrdenie zamestnávateľa: nie staršie ako 1 mesiac. 
               
V prípade nákupu na splátky do 1 000 € (s DPH) stačí, ak predložíte iba občiansky preukaz a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu).
               
Živnostník:    
               
Rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme, výpis kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, resp. potvrdenie o podaní kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a živnostenský list, resp. výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac (stačia kópie, ktoré podľa originálu overí predajca).
               
Dôchodca:     
               
Rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme, potvrdenie o výške poberaného starobného alebo vysluhového dôchodku.
               
V prípade individuálneho posúdenia klienta má spoločnosť Quatro právo vyžiadať si ďalšie doklady.
               
Pokiaľ chcete cez Quatro nakupovať "úplne bez potvrdení" môžete požiadať o bezplatné vydanie Quatro karty. Postup je úplne jednoduchý. Stačí, ak vyplníte žiadosť o bezplatné vystavenie Quatro karty, ktoré nájdete aj v každej predajni označenej logom Quatro a zašlete ju faxom na zákaznícky servis 052 / 786 1 777 alebo 052 / 786 1 888. Do 14 pracovných dní Vám pošleme striebornú Quatro kartu.
 
Nákup na splátky, ak STE držiteľom Quatro karty:
 
· Ak ste držiteľom Striebornej Quatro karty , alebo Striebornej QuatroCar karty, alebo Triangel karty , alebo Pôžičkovej karty Triangel , alebo Pôžičkovej karty Quatro  môžete nakupovať do 3 400,- €, iba s OP a kartou a samozrejme bez ručiteľa.

 

Možné akontácie a výpočet splátky

 

Viac informáii na http://www.quatro.sk