Referencie


Krajské riaditeľstvo PZSR Trnava - Trnavský kraj

VÚC Trnava

Mestský úrad Trnava

Daňový úrad Trnava

Krajský súd Trnava

Okresný súd Senica

Okresný úrd Trnava

Okresný úrad Senica

Mestský úrad Senica

Obec Smolenice

Obec Boleráz

Obec Trstín

Sociálna poisťovňa

Allianz Slovenská poisťovňa Trnaa, Senica

Slovak Telekom

OMS Senica

Geodézia Bratislava a.s.

KK Trans Senica

Hotel Arli Senica

Hotel Patriot Trnava

Garni Hotel Smolenice

Tramico Senec

Hubert Sereď

Kerkosand s.r.o.

INA Skalica s.r.o.

HKS a.s. Trnava

Hílek a spol. Senica

Delpi Slovemsko Senica

GAMA Myjava s.r.o.

DDK Slovakia s.r.o.

Kufner Textil s.r.o. Kúty

Šikotrans s.r.o. Kúty

SOME s.r.o. Holíč

Termosan Trnava

Altech Trnava, Smolenice

Dr. Oetker Boleráz

Amylum Boleráz

Wienerberger Boleráz

Kovagaz s.r.o. Štefanov

Maxbel, Kovobel Senica

MEDO s.r.o. Jablonica

Florus s.r.o. Senica

Hájovky s.r.o. Nové Mesto n/Váhom

STACHO Nové Mesto n/Váhom

Steak House Trnava

Azia restaurant Nové Mesto n/Váhom

Apimed Dolná Krupá

DSS Holíč

DSS Moravský Ján