Homecredit


Jednoducho na splátky
 • stačia iba dva doklady
 • postup je jednoduchý
 • potom už nemusíte nikdy žiadať o úver
Výhody spotrebiteľského úveru
 • všetko vybavíte na počkanie priamo v predajni
 • vlastníkom tovaru sa stávate ihneď po schválení úverovej zmluvy
 • nákup i bez hotovosti
 • pri úvere nepotrebujete ručiteľa
 • rovnaká výška splátky po celý čas trvania úveru
Dľžka a výška úveru
 • dĺžku splácania si môžete zvoliť, a to od 4 do 48 mesiacov
 • výška úveru sa pohybuje štandardne od 100 €
 • možnosť ľubovoľnej výšky zálohy
Čo je potrebné na rýchle uzatvorenie zmluvy
 • preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom
 • druhý doklad totožnosti (platný vodičský preukaz, platný cestovný pas, rodný list, platný zbrojný preukaz, karta poistenca, UK,KK a karta inej splátkovej spoločnosti)
 • potvrdenie výšky príjmov klienta, vystavené zamestnávateľom na formulári Home Credit (dôchodca - dôchodkový výmer, živnostník - daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie) - tento doklad nepotrebujete pri úvere do 660 € vo všetkých predajniach
Zákazník, ktorý môže žiadať o poskytnutie úveru
 • fyzická osoba staršia ako 18 rokov
 • občan SR
 • má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže doložiť
RPMN od 0 %

Viac informácii na http://www.homecredit.sk