Fiskálne registračné pokladne


Legislatívna úprava
Zákon C. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov stanovuje Nové podmienky používania registračných pokladníc pri evidencii tržieb, ako aj postavenie ČINNOSŤ servisných organizácií.
Hlavný účel zákona č. 289 / 2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Nový zákon nie JE strašiakom pre poctivých podnikateľov. Práve naopak, hlavným účelom je ochrániť tych, ktorí si plnia všetky povinnosti v súlade tak zákonom voči nepoctivým obchodníkom. Zákon C. 289 / 2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice mA:
·        zabrániť neoprávnenému manipulovaním s predajnými údajmi.
·        zabrániť podvodom pri ukladaní kontrolného záznamu
·        eliminovať možnosť porušovaním daňovej povinnosti formou krátenia tržieb
·        ochrániť pokladnice pred neautorizovaným zásahom
Link Na stiahnutie zákona:
 

Obľúbené nové modely Euro

 

Rodinku certifikovaných registračných pokladníc Euro sme pre Vás rozšírili hneď o tri obľúbené registračné pokladnice. Spolu s Euro-50 Mini sa tak novým certifikátom v zmysle zákona č. 289/2008 może pochváliť AJ Euro-100, Euro-200 Euro-2100. Certifikát bol vydaný výskumným ústavom EVPÚ a. s. Nová Dubnica dňa 15. 3.2010. Originalitu nových certifikovaných fiskálnych pokladníc Euro si budete môcť veľmi jednoducho overiť podľa fiskálnej nálepky, ktorá je umiestnená na pokladnici na viditeľnom mieste.
 

 

 


Certifikované pokladnice Euro fiskálne tlačiarne
Pripravenosť Euro pokladníc a fiskálnych tlačiarní
Najväčší slovenský výrobca pokladníc, spoločnosť Elcom, ako prvý požiadal o certifikáciu pokladničného softvéru v súlade s platnou legislatívou ponúka obchodníkom zverejnené typy pokladníc a Euro fiskálnych tlačiarní s novým softvérom fiškálnou pamäťou, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 289 / 2008 Z. z. Súčasťou pokladníc Euro fiskálnych tlačiarní je certifikát vydaný autorizovanou EVPÚ skúšobňou, a. s. Nová Dubnica, ktorý potvrdzuje v súlade zákonom C. 289 / 2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. ELCOM navyše garantuje obchodníkom, spotrebiteľom kompatibilitu svojich pokladníc a tlačiarní  zákonom, prostredníctvom autorizačnej nálepky na kópiu osvedčenia a na samotnej registračnej pokladnici alebo tlačiarni.
Pokladnice, ktoré môžu byt predmetom upgradu:
 • Euro-50t Mini, Euro-50TE Mini
 • Euro-100T
 • Euro-200t, Euro-200TX, Euro-200T
 • Euro-500T Handy, Euro-500TX Handy, Euro-500T Handy
 • Euro-1000T
 • Euro-2000T Alpha, Euro 2000 Alpha
 • Euro-2100, Euro-2100
 • Euro-2500TXC-S, Euro-2500TXC-T      
 • POS-4000
Tlačiarne, ktoré môžu byt predmetom upgradu:
 • ELCOM-500 FP
 • ELCOM LK-T20 FP
 • ELCOM Sewoo LK-D30 FP
 • Epson TMT 88 FP
 • Epson TMT 220 FP
 • Bixolon SRP 350 FP
Platnosť certifikátu
Pri výmene softvéru doplnení hardvéru JE obchodník, ktorý používa pokladnice povinný požiadať dodávateľa pokladnice o poskytnutie Nového certifikátu, ktorý musí obsahovať informáciu o preverení súlade so zákonom C. 289 / 2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zároveň odporúčame preveriť si, či servisná organizácia označila pokladnice plombou daňového riaditeľstva.
Pripravenosť servisných kapacít
U starších registračných pokladníc, tlačiarní je dôležité si uvedomiť, že zmenu softvéru, hardvéru môže vykonať len registrovaná servisná organizácia. Výrobca Elcom za viac ako 18 rokov činnosti vybudoval na Slovensku najväčšiu obchodnú servisnú sieť.Ponúka Vám tak možnosť výberu z viac ako 350 servisných partnerov v rámci celého Slovenska. Naša firma K & H Senica je servisný partner Elcomu.Je profesionálnym dodávateľom komplexných služieb, riešení pri zmene softvéru, hardvéru. Obchodníkom odporúčame kontaktovať nás čo najskor a dohodnúť si termín servisného  zásahu na softvéri. Może sa totiž stať,že ku koncu roku 2011 bude zvýšený nápor po službách servisných stredísk a z dôvodu časovej tiesne a pracovnej vyťaženosti nebude možné zvládnuť požiadavky všetkých obchodníkov.