Pokladne


REGISTRAČNÉ POKLADNICE
Euro 50                               DATECS
Euro 100                            UNIWELL      
Euro 150Flexy                   ORTECH 2002
Euro 200                            QUORION 21
Euro 500                            WisDor CR18
Euro 1000                          PC pokladňa
Euro 2000A                       QUORION CR-30
Euro 2100                         QUORION QMP5000
Euro 2500 TX                    QUORION QMP5040
FIŠKÁLNE TLAČIARNE
POS Systémy
                                                                                                  
Prvé fiškálne reg. pokladne EURO 50 TE / EURO 100 / EURO 2000
 už v predaji
                                                                            Fiškálne pokladnice
Fiskalizácia
Ivan Kozák K&H,Janka Kráľa 733,905 01 Senica
    IČO: 22707042,   t.č. 034/6515495,
   ikozak@kah.sk,   kah@kah.sk
                                               
FISKALIZÁCIA POKLADNÍC
podľa zákona č.289/2008 Z.z.
 
Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si zvýhodnený balíček
 na upgrade Vašej pokladnice tak, aby bola v súlade
so zákonom o fiskalizácii č.289/2008 Z.z.
 
 
CENY FISKÁLNYCH BALÍČKOV s DPH
 
 
Štandardná cena:                                  99,- € s DPH
 
 
Upgrade ERP na fiskál nezahŕňa zálohu dát
– odporúčaná cena zálohovania dát je 23,80 € s DPH
 
 
FISKÁLNA PAMAŤ:
Zápis do FP je len raz a je nemenný
všetky údaje sa zaznamenávajú do fiskálnej pamäte
ak je zmena – obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo alebo prevádzka – prichádza k výmene FP, podnikateľ si musí zakúpiť novú fiskálnu pamäť
pri výmene FP prichádza k RESETU
 
Archivácia údajov z fiskálnej pamäte - 5 rokov
Fiskalizujte