Iný


Zoner 11

 

    Zoner

 ZPS 11 - program pre najširšiu skupinu používateľov digitálnych fotoaparátov a skenerov, obsahuje všetko na kvalitné spracovanie digitálnych fotografií: od stiahnutia do počítača, automatické a kreatívne úpravy, odstránenie nedostatkov snímok, cez nástroje na ľahkú archiváciu, či rozsiahle možnosti zdieľania a publikovania fotografií.

NEWTON Dictate 4 je ponúkaný v troch komerčných sadách: START , BUSINESS a PROFESSIONAL .
 
Základná verzia START je určená predovšetkým študentom, domácnostiam a drobným podnikateľom. START umožňuje diktovanie bežných dokumentov, listov a e - mailov, obchodnej korešpondencie, zmlúv, výkazov, študentských prác či analýz. Všeobecný slovník, ktorý obsahuje 300 000 najčastejších slov a slovných tvarov, možno ľubovoľne editovať a pridávať vlastné slová. Súčasťou balenia je základný headset.

Verzia BUSINESS prináša užívateľom robustný slovník pre diktovanie bežných podnikových textov, napr. zápisníc, obchodnú korešpondenciu, analýz, článkov alebo posudkov. Obsahuje tiež pokročilé funkcie diktovania do externých programov, rozpoznávanie predtým zhotovených nahrávok a kompletné hlasové ovládanie vrátane ovládania programov MS Office. Súčasťou sady je kvalitný headset profesionálnej značky Sennheiser .

Najvyššia verzia PROFESSIONAL je odbornou nadstavbou verzie BUSINESS. Obsahuje dva slovníky: všeobecný a odborný slovník podľa vlastného výberu. Umožňuje teda diktovať bežné obchodné administratívne texty, ale navyše aj odborné dokumenty. V edícii Právo a justícia užívateľ nájde druhý slovník zameraný na diktovanie právnych textov. Okrem všetkých pokročilých funkcií PROFESSIONAL obsahuje licenciu prenosnú na viac počítačov a profesionálne diktovacie zariadenie Philips Speechmike .