Skladový a ekonomický


Money S3
  Ekonomický a účtovný systém pre menšie firmy
Ekonomický a účtovný systém Money S3 patrí medzi najrozšírenejší ekonomický softvér. Umožňuje viesť jednoduché účtovníctvo, ale aj podvojné účtovníctvo pre riadenie menších firiem. Ponúka jednoduchú obsluhu, rad nadštandardných funkcií a pravidelnú legislatívnu aktualizáciu..
Money S4
 Podnikový informačný systém pre stredné firmy
Tento podnikový informačný systém je vhodný pre menšie a stredné spoločnosti, ktoré očakávajú vysokú mieru prispôsobivosti, jednoduchú ovládateľnosť, použitie SQL servera a veľmi rýchle nasadenie systému s vlastnosťami vyšších ERP. To všetko pri priaznivých nákladoch a s možnosťou plynulého prechodu na najvýkonnejší ERP systém Money S5.
Money S5
 Podnikový informačný systém pre väčšie firmy
Najrýchlejší a najvýkonnejší podnikový informačný systém z radu Money. MS SQL Server 2005/2008, špičkové technológie, maximálne zabezpečenie dát, dokonalé používateľské prostredie a nadštandardná otvorenosť zaručujú okamžitý prístup ku kľúčovým informáciám, ktoré tento ERP podnikový informačný systém poskytuje pre riadenie väčších podnikov.
Pokladničné systémy
  Pokladničné a predajné systémy
Kompletné riešenie pokladničných a predajných systémov pre maloobchodné a veľkoobchodné predajne, opravovne a servisy, bufety, lahôdky a výdajne stravy a ďalšie obchody. Ďalej tlačiarne bločkov, peňažné zásuvky, snímače čiarových kódov, displeje a ďalšie. Priame prepojenie na účtovný systém Money S3 a podnikový informačný systém Money S5.
MKsoft
MK Soft
  Jednoduché účtovníctvo
obsahuje peňažný denník, knihu DPH, knihu pohľadávok a záväzkov, vystavovanie faktúr, adresár firiem, evidenciu motorových vozidiel a knihu jázd, cestovné príkazy (okrem SQL)), investičný a drobný investičný majetok, evidenciu trvalých záväzkov/pohľadávok/prevodných príkazov, homebanking.


Podvojné účtovníctvo
obsahuje účtový denník, knihu DPH, knihu pohľadávok a záväzkov, vystavovanie faktúr, adresár firiem, evidenciu motorových vozidiel a knihu jázd, cestovné príkazy (okrem SQL)), investičný a drobný investičný majetok, evidenciu trvalých záväzkov/pohľadávok/prevodných príkazov, homebanking.


Mzdy
vedenie personálnych údajov zamestnancov s ich mzdovými a osobnými údajmi, definovanie názvov voliteľných zložiek mzdy a pravidiel ich tvorby, nastavenie šablón pracovných zmien a predvyplnenie dochádzky zamestnancov podľa nich, evidencia zrážok zamestnancov, výpočet priemernej hodinovej mzdy na nemocenské dávky a na dovolenku, výpočet miezd, zálohy na daň, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, sledovanie mzdových nákladov na strediskách a skupinách zamestnancov, tlač zostáv za vybraný mesiac, za vybrané obdobie, tlač zostáv nemocenských dávok, dochádzkových zostáv, evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia, potvrdení o zamestnaní, mzdových listov a mnoho ďalších, automatické zaúčtovanie miezd do účtovníctva.


Sklad
obsahuje evidenciu tovaru a služieb, príjem, hotovostný a fakturačný predaj, spotrebu, prevodky, vystavené a prijaté objednávky, opakujúce sa objednávky, podporu linkového skladu, kalkulácie a výrobu, evidenciu ekvivalentov, širokú podporu predvolených zliav a pevných cien, evidenciu sériových čísel, evidenciu opráv a reklamácií, delenie odberateľov podľa obratu s možnosťou zadelenia do tabuľky zliav, množstvo prehľadných výpisov. Podporuje registračné pokladne a fisk. moduly pokladne Elcom (všetky typy)), Konic Uniwell, Datecs, J&V Safe 2000/3000, Pegas (aj s možnosťou programovania servisných nastavení, napr. syst. príznaky, DPH, logo ...). Pracuje spôsobom FIFO.

Jednoduché ovládanie programu.